Več pogledov

MADŽARSKA 6 Krajczar 1672 KB - Leopold I.

Letnica
1672
Nominala
6 Krajczar
Material
Ag
Posebnosti
KM#164.
-

masta